Verksamhetskonsulter

Verksamhetskonsulter

Förstudie/Rådgivning

Då vi är vana att arbeta med många olika företag och olika sorts behov/problem så kan vi snabbt hitta/ta fram de områden som behövs för att genomföra ett framgångsrikt projekt (översiktsanalys). I förstudie/rådgivning prövas olika alternativ till lösningar på de behov/problem som beskrivs i behovsanalysen. Allt sammanställs sedan till en kravspecifikation som är klar att användas.

Projektledning

Vi har vana projektledare som kan driva ett projekt från A till Ö. Även om själv är bäste dräng så är vår erfarenhet att det kan vara bra att ha någon utifrån som drar ihop till möten, stämmer av och driver på. Vi tar oss an allt från teknikprojekt till utvecklingsprojekt.