Kvalitetsäkring

Kvalitetssäkring

Vi ger dig trygghet genom att kvalitetssäkra befintliga system eller kvalitetssäkra underlag till upphandlingar.

I kombination med vår erfarenhet av ”Best Prectices” i livets verkliga skola och våra certifieringar ger vi dig trygghet i dina val eller kommer med förslag till andra möjligheter.

 

SQL server optimering

Många system idag har migrerats mellan olika version men inte tagit tillvara alla förbättringar som finns tillgå. Våra certifieringar beviset på att vi känner till alla nyheter som du kan utnyttja. Vår långa erfarenhet är underlag att vi väljer rätt nyhet för rätt ändamål.

Du behöver inte bygga om ett system bara för att du vill kvalitetssäkra bakomliggande information.