Integration

Integration

För att effektivt och säkert (åter)använda information i flera system

Integration är en viktig del och är en avgörande faktor för att en lösning som utbyter information ska bli lyckad. Det krävs att informationen är korrekt och uppdaterad – och att man litar på det.

Vi hjälper er bl annat med följande:

  • Informationsmodell
  • Säkerhet
  • Datakvalité
  • Tvättning

För våra tjänster inom Business Intelligence är integration (sk ETL) en förutsättning för lösningen. Tekniker vi använder är bl a Microsoft integration services, Web services, XML, MSMQ men kan även erbjuda krav och testarbete i integrationslösningar.