Projektledning

Behöver ni erfarna projektledare med certifieringar i Scrum, då har vi det åt Er!

Scrum_logo

Scrum är en agil metod som fokuserar framförallt på vad som ska utvecklas, snarare än hur man rent praktiskt programmerar. Den kännetecknas av:

  • Fokus på kundnytta och kundkommunikation
  • Transparans – alla ser vilket arbete och vilka prioriteringar som görs
  • Korta iterationer, två till fyra veckor
  • Leverans av ny, körbar version av hela systemet regelbundet och tidigt i projektet
  • Tydlig ansvarsuppdelning mellan utvecklingsteamet och övriga organisationen
  • Rätt beslut i rätt händer, tekniska beslut i utvecklingsteamet händer, affärsbeslut i kundens händer.