Test och krav

Test och krav

Självklart i våra kundanpassade lösningar – och som spetskompetens vid behov hos Er

Test

Test krävs för att säkerställa att kraven uppnåtts. Vi kan leda funktionella tester och tester av tex prestanda och driftsäkerhet. Metodiskt genomförda tester, som man kan validera och återupprepa krävs för ett bra resultat.

Flera av våra konsulter är certifierade Scrum Masters, och scrum som metodik passar utmärkt i testarbete.

Krav

Våra erfarna konsulter kan vara din kvalitetssäkrare när ni införa ett nytt system. Vi vet vilka krav som kan ställas på funktionalitet, men också så kallade ickefunktionella krav som t ex prestanda och datasäkerhet. I våra systemlösningar arbetar vi fram kravbilden tillsammans; En viktig del för att veta att målen (kraven) sen är uppnådda vid test och leverans.