Business Intelligence

Business Intelligence

BI för oss: Rätt information, till rätt medarbetare, i rätt tid!

För oss är inte BI bara ”kuber”, OLAP och andra IT-termer. Ett bra BI-system innefattar rätt information, bra verktyg och rätt presentationshjälpmedel för ändamålet. Låt kuben utgöra de beståndsdelar som krävs för en lyckad lösning; Integration, kvalitetssäkring av data, rapportdesign, val av nyckeltal och presentation. Verktyg vi gärna använder är Microsoft integration services, reporting services, Excel och vårt webbaserade verktyg för ”fri analys” med dra och släpp-teknik.

Vi hjälper er från krav till färdig lösning på ett kostnadseffektiv sätt. Har du Microsoft SQL Server idag så har du grunden för ett effektivt BI-system. Vi hjälper dig ända fram.