Systemutveckling

Systemutveckling

Unika företag kräver unika lösningar

Varje företag har unika väldefinierade processer som kräver effektiva och anpassade lösningar. Vår omvärld förändras i en allt snabbare takt och därför ställs stora krav på befintliga system. Vi på Avancit är experter på att dra nytta av det som redan finns och lyfta fram nya möjligheterna för morgondagens behov. Systemutveckling handlar om att anpassa och effektivisera systemlösningar över tid.

Systemutveckling med rätt certifierad kompetens, rätt erfarenhet och i rätt tid som levererar snabba ROI-er i nära relation med dig som kund. Vi arbetar med tydliga metoder och modeller för att se om den optimala lösningen är en standardprodukt anpassad till din verksamhet eller en skräddarsydd lösning.

En del kallar det agil eller lättrörlig programutveckling – Vi kallar det kundanpassad systemutveckling. Vi maximerar kundnöjdheten i nära relation med dig under hela utvecklingsprocessen, allt för att säkerställa maximal anpassning till din verksamhet.

Avancit har förmågan att mycket snabbt sätta sig in i problemställningarna och omgående komma med lösningsförslag, dessutom till en acceptabel kostnad.

Lars-Göran Svensson, LRF Konsult