Start

Anpassad system utveckling

Avancit skapar lösningar tillsammans med dig.

Vår ide är att jobba i nära samarbete med våra kunder för att på så sätt kunna skapa system som både ni som kund och vi på Avancit är nöjd med.

Vi ser till att du får rätt kompetens, med rätt erfarenhet och vi levererar lösningar i rätt tid som ger snabb ROI. Vår utgångspunkt är att alltid, i nära relation till dig som kund, tillsammans definiera dina behov och belysa förbättringsområden. Vi arbetar med tydliga metoder och modeller för att se om den optimala lösningen är en standardprodukt anpassad till din verksamhet eller en skräddarsydd lösning.

Avancits har stor kunskap och erfarenhet av att optimera och effektivisera standardiserade lösningar från några av världens bästa leverantörer, och vårt mål är alltid högsta kundnöjdhet, snabb ROI och bästa servicegrad (support) efter leverans.

Avancit har funnits i drygt 15 år och har stor erfarenhet i att hjälpa kunder med sin utveckling. Vårt fokus ligger på affärskritiska unika lösningar till både mindre och större företag. Bland våra kunder finns företag med lokal och global närvaro.

Affärsidé

Att genom kompetens leverera unika lösningar i nära relation med våra kunder.

Vision

Att göra det ”omöjliga” möjligt.
Med det menar vi att vi kan skapa lösningar för dig som kund som kan kännas svåra att nå